کاریز یزد

کاريز قلب کوير است و يزد ،شهر ديرينه تاريخ،شهری که هزاران سال ست نقاش طبیعت بردامن کوير رفو کرده است

گزارش : حسین مسرّت

     شال و کلاه کردیم و به همراه علی آقا زهرایی به سوی کهن دیار میبد رخت بربستیم .پای در دانشگاه نوبنیاد آیت الله حایری میبد نهادیم .دانشجویان خوشرو ایران شناسی به پیشوازمان آمدند. در راهرو ورودی ،نمایشگاه خوبی از صنایع دستی و خوارکی های شهر خود فراهم کرده بودند وآن گاه نمایشگاه خوشنویسی از کشف الاسرار که همزمان با این همایش ،یاد میبدی نویسنده تفسیر گرانسنگ کشف الاسرار و عدة الابرار هم گرامی داشته می شد ،در پیش رو بود. برنامه با اجرای خوب حمیدرضا امیری که هم دانشجوی ارشد ایرانشناسی این دانشگاه بود وهم مجری توانمند سیمای مرکز یزد ، آغاز شد.

   

ادامه مطلب |  

نوشته: حسین مسرّت

حمد، ثنا و ذکر خداوند در شاهنامه؛ به کوشش: محمّد حسین پاپلی یزدی ، مشهد: پاپلی ، 1386، وزیری ، 323ص.

     کتاب سترگ شاهنامه ،اثر ماندگار سخنور بزرگ زبان فارسی ، ابوالقاسم فردوسی که از پس سال های حادثه خیز در تاریخ ایران به یادگار مانده است، در دردیف آثار جاویدان ادبیّات جهان قرار دارد.در ارجمندی این کتاب مانا سخن بسیار گفته اند و برو بوم دانش همه رفته اند.بی گمان آنچه این کتاب را بر تارک ادبیّات فارسی نشانده است ، یکی هوشمندی سراینده اش بوده و دیگری بازتاب رادمردی و نیک مردی انسان هایی که نام ایران را بلند آوازه کرده اند. از این روی در این یک سدۀ گذشته صدها پژوهش بنیادی در زمینۀ شاهنامه انجام شده که همه استوار و در خور است و هنوز هزار بادۀ ناخورده در رگ تاک است.

ادامه مطلب |  

 

      یزد دیرپای که در همۀ دوران های تاریخ ایران نمودی چشمگیر و برجسته دارد و در دل خود سنگ نگاره های 12هزارساله و ده ها بنای ارزشمند تاریخی نهفته دارد .افزون برهمۀ نشانه هایی که بر ماندگاری آن در تاریخ پرفراز و نشیب ایران راهنمایی می کند، دارای آبادی ها ،روستا ها و شهرهایی است که نام هایی باستانی بر خود دارند .نام هایی که بسیاری از پژوهشگران تاریخی و باستانی و زبانشناسی هنوز نتوانسته اند برابر نهادی پارسی و یا امروزی برای آن بیابند .

ادامه مطلب |  
و عشق آغاز همه خوبی هاست

و عشق آغاز همه زیبایی هاست

بگذار با عشق آغاز شود

صبح امیدی که بارقه آن دیری است

در آسمان تیره دل ها دمیده است

حسین مسرّت

بهمن1384

 

 

      یزد دیرپای که در همۀ دوران های تاریخ ایران نمودی چشمگیر و برجسته دارد و در دل خود سنگ نگاره های 12هزارساله و ده ها بنای ارزشمند تاریخی نهفته دارد .افزون برهمۀ نشانه هایی که بر ماندگاری آن در تاریخ پرفراز و نشیب ایران راهنمایی می کند، دارای آبادی ها ،روستا ها و شهرهایی است که نام هایی باستانی بر خود دارند .نام هایی که بسیاری از پژوهشگران تاریخی و باستانی و زبانشناسی هنوز نتوانسته اند برابر نهادی پارسی و یا امروزی برای آن بیابند .

 

ادامه مطلب |  
چنین گفت پیر هرات

کتاب «چنین گفت پیر هرات» شامل مناجات‌نامه، گفتارها، مقولات و رباعیات خواجه عبدالله انصاری به کوشش توفیق ه. سبحانی منتشر شد.

در معرفی این کتاب عنوان شده است: خواجه عبدالله انصاری یک عارف و صوفی شاعر بود. نیایش‌ها و مناجات‌های او که به نثر مسجع و آهنگین نوشته شده، زبان حال یک عاشق دلسوخته و امیدوار است. مورخان و ادیبان بر این باورند که تا زمان خواجه عبدالله، چنین نثر و زبانی سابقه نداشته و نوشته نشده بود، از این‌رو «مناجات‌نامه» او را یکی از شاهکارهای ادبیات عارفانه ایران می‌دانند که در سادگی و شیوایی نظیر نداشته است.

کتابی که به سعی دکتر توفیق سبحانی آماده شده، سخنانی از خواجه عبدالله انصاری هروی است که از 10 جلد «کشف‌الاسرار و عده الابرار» تألیف رشیدالدین میبدی به تصحیح زنده‌یاد علی‌اصغر حکمت استخراج شده است.

وجود سجع‌ها و قرینه‌ها در این سخنان، مناجات‌ها را تا حد یک شعر تمام‌عیار بالا می‌برد. بیشتر بندهای مسجع مناجات‌های او دارای وزن عروضی است و بندهای دیگر نیز با اندک تصرفی می‌تواند به مصرع و بیتی با وزن درست تبدیل شود.

فهرست آیات، احادیث و عبارات عربی، شعرهای فارسی و عربی، رباعیات، واژه‌ها، نمایه و مآخذ نیز در پایان کتاب «چنین گفت پیر هرات» آمده است.

این کتاب در 255 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و جلد گالینگور از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.

دایره المعارف بزرگ اسلامی

 

بخوان ،بخوان

به نام عشق بخوان

که زیباترین سرود آفرینش است

بخوان ،بخوان

به نام مهر بخوان

که گویاترین ترانۀ هستی است

آن روز که بر لبانت نام مقدّس عشق ترنّم داشت

تو در گوش باد چه گفتی؟

که سال هاست نسیم ،بوی عطر تو را دارد

و بر لبان چکاوکان عاشق ،نام تو زمزمه می شود

                          حسین مسرّت

زمستان۱۳۸۳

 


دکتر محمدعلی اسلامی‌ندوشن، نویسنده و پژوهشگر برجسته کشورمان فردا جمعه 19اردیبهشت برای تدریس عازم کانادا خواهد شد. او در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «من و همسرم شیرین بیانی مهرماه به کشور باز خواهیم گشت. در این سفر هم مانند سفرهای قبلی به کانادا به تدریس درس‌های ادبی در انجمن ایرانیان کانادا، دانشگاه‌های این کشور و سخنرانی‌هایی در کنفرانس‌های علمی خواهم پرداخت.» این روزها آخرین اثر دکتر ندوشن «شهرزاد قصه‌گو» توسط شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده و به زودی مجموعه‌ای از مقالات در نقد و بررسی آثارش منتشر خواهد شد.

 
یزد دیرپای که در همۀ دوران های تاریخ ایران نمودی چشمگیر و برجسته دارد و در دل خود سنگ نگاره های 12هزارساله و ده ها بنای ارزشمند تاریخی نهفته دارد .افزون برهمۀ نشانه هایی که بر ماندگاری آن در تاریخ پرفراز و نشیب ایران راهنمایی می کند، دارای آبادی ها ،روستا ها و شهرهایی است که نام هایی باستانی بر خود دارند .نام هایی که بسیاری از پژوهشگران تاریخی و باستانی و زبانشناسی هنوز نتوانسته اند برابر نهادی پارسی و یا امروزی برای آن بیابند .

ادامه مطلب |  


      یزد دیرپای که در همۀ دوران های تاریخ ایران نمودی چشمگیر و برجسته دارد و در دل خود سنگ نگاره های 12هزارساله و ده ها بنای ارزشمند تاریخی نهفته دارد .افزون برهمۀ نشانه هایی که بر ماندگاری آن در تاریخ پرفراز و نشیب ایران راهنمایی می کند، دارای آبادی ها ،روستا ها و شهرهایی است که نام هایی باستانی بر خود دارند .نام هایی که بسیاری از پژوهشگران تاریخی و باستانی و زبانشناسی هنوز نتوانسته اند برابر نهادی پارسی و یا امروزی برای آن بیابند .


  

ادامه مطلب |  

     نگارش : حسین مسرّت

یزد دیرپای که در همۀ دوران های تاریخ ایران نمودی چشمگیر و برجسته دارد و در دل خود سنگ نگاره های 12هزارساله و ده ها بنای ارزشمند تاریخی نهفته دارد .افزون برهمۀ نشانه هایی که بر ماندگاری آن در تاریخ پرفراز و نشیب ایران راهنمایی می کند، دارای آبادی ها ،روستا ها و شهرهایی است که نام هایی باستانی بر خود دارند .نام هایی که بسیاری از پژوهشگران تاریخی و باستانی و زبانشناسی هنوز نتوانسته اند برابر نهادی پارسی و یا امروزی برای آن بیابند .

    نگارندۀ این سطور چند سالی است بسیاری از همشهریان خود را که دنبال نامی برای بنگاه های اقتصادی، بازرگانی ،فرهنگی، هنری و یا ادبی هستند به گذاشتن این نام ها راهنمایی می کند که نخستین آن ،«مهرپادین» بود که اکنون دوبنگاه بدین نام در یزد شهره شده اند .برای دوستی نام زیبای «هدش» را پیشنهاد داد که نام کاخ تابستانی پادشاهان دوران باستانی بوده است و نیز نام بخشی از کاخی در تخت جمشید و از این دست در دیار یزد فراوان است که نگارنده برمبنای کتاب فرهنگ آبادی های استان یزد ( نشر سازمان برنامه و بودجه استان یزد،چاپ 1364) این نام  های زیبا را شناسایی کرده است و به دید خوانندگان می رساند.(یاد آوری اینکه : آن زمان یزد، دارای 5 شهرستان بود واز زمان چاپ کتاب نامبرده تاکنون دگرگونی های در بخش بندی شهرستان ها و وابستگی آبادی ها و... رخ داده است..نیز این کتاب تاکنون ویرایش و تجدید چاپ نشده است.)

ادامه مطلب |  
                                                                                                                                    نگارش:حسين مسرّت

 

المختارات من الرّسائل

شمارة نسخة : 3907.

گردآورنده : ؟

سال نگارش : 17 محرّم 693 ق.

كاتب : محمودبن بختيار اتابكي.

آغاز : بسمله، ربّ تمم، حمدله، حمد و سپاس خداوندي را كه تأثير تقديرش محتاج تمكين گمان نگردد.

انجام : الحمدلله علي التّوفيق و صلواتيه في خلقه محمّد و آله و عترته الطّاهرين.

نسخ ، عنوان و نشانه ها به شنگرف، كاغذ سمرقندي، 155برگ ، شمارة عمومي 18103.

       المختارات من الرّسائل، مجموعه اي از منشآت، فرمان ها ، احكام ديواني ، شرعي و عرفي از سده هاي پنجم تا هفتم قمري است كه به خط و گويا به كوشش محمودبن بختيار اتابكي گردآوري شده است( افشار، ديباچه، چاپ عكسي، ص 29 و 43 ) اين مجموعة نفيس ادبي كه بازمانده از تاراج مغول است، و كتاب هايي از اين دست كه شوربختانه در كتابخانه هاي ايران بسيار كم اند. بايد بسيار نازنين باشد كه از دستبرد روزگار و مردم روزگار و گزمه هاي يورشگر به سلامت جسته است.

ادامه مطلب |  

   حسین مسرّت

یزد دیرپای که در همۀ دوران های تاریخ ایران نمودی چشمگیر و برجسته دارد و در دل خود سنگ نگاره های 12هزارساله و ده ها بنای ارزشمند تاریخی نهفته دارد .افزون برهمۀ نشانه هایی که بر ماندگاری آن در تاریخ پرفراز و نشیب ایران راهنمایی می کند، دارای آبادی ها ،روستا ها و شهرهایی است که نام هایی باستانی بر خود دارند .نام هایی که بسیاری از پژوهشگران تاریخی و باستانی و زبانشناسی هنوز نتوانسته اند برابر نهادی پارسی و یا امروزی برای آن بیابند

ادامه مطلب |  

جامع[ الافتراق و الاتّفاق]  لصنعة الترياق لوجود . . .                                                                                                    نگارش: حسین مسرّت      

مؤلّف : نورالدّين ابوالحسن علي بن عبدالعظيم انصاري متطبب.

تأليف : دهة سوم محرّم 669 ق.

          از مهمترين كتاب هاي خطّي در زمينة ترياق و خواص پزشكي و پادزهري بوده كه تاكنون چاپ و منتشر نشده است. اين كتاب در كتابخانه هاي مختلف ايران و جهان به نام هاي گوناگون آمده است. كه عبارتند از : الاتفّاق و الافتراق لصنعة الترياق(كتابخانة ملّي ايران)، الجامع لصنعة الترياق (كتابخانة وزيري يزد)، صنعة الترياق الكبير المعروف بالفاروق طب (كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، ش 1987)، ترياق فاروق (كتابخانة آستان قدس رضوي)، الافتراق و الاتّفاق(كتابخانة مركزي دانشگاه تهران ش 5/1129)، جامع الافتراق و الاتّفاق لصناعة الترياق( ملك فيصل رياض + برنستون آمريكا) و بدين دليل كه برخي نسخه ها مقدّمه و فهرست را ندارند، نام كتاب را از باب نخست برگرفته اند، نام ناقص نسخة وزيري يزد : جامع . . . لصنعة الترياق لوجود . . . است كه در آغاز نسخه با افتادگي آمده است و نام نسخة كتابخانه ملّي در صفحة نخست درج شده است. به هر روي كتاب نامبرده كه به زبان عربي بوده، حاوي موضوعات سودمندي در زمينه هاي : سم شناسي، پزشكي سنّتي، پزشكي اسلامي، پزشكي باستاني، داروسازي، گياهان دارويي، داروشناسي، ادويه ها و خواص درماني، بهداشت شخصي و درمان بيماري هاست .

ادامه مطلب |  

  حسین مسرّت

یزد دیرپای که در همۀ دوران های تاریخ ایران نمودی چشمگیر و برجسته دارد و در دل خود سنگ نگاره های 12هزارساله و ده ها بنای ارزشمند تاریخی نهفته دارد .افزون برهمۀ نشانه هایی که بر ماندگاری آن در تاریخ پرفراز و نشیب ایران راهنمایی می کند، دارای آبادی ها ،روستا ها و شهرهایی است که نام هایی باستانی بر خود دارند .نام هایی که بسیاری از پژوهشگران تاریخی و باستانی و زبانشناسی هنوز نتوانسته اند برابر نهادی پارسی و یا امروزی برای آن بیابند .

ادامه مطلب |  
                                                                                                                                                                                            نگارش : حسين مسرّت

 

         كهن ترين نسخة تاريخدار كتابخانة وزيري يزد، نزهة الانفس و روضة المجلس، نوشتة ابوسعيد محمّدبن عليّ بن عبدالله العراقي(468-561ق) معروف به «ابن حمدان» است كه به تاريخ 590ق يعني 29 سال پس از درگذشت نويسنده، كتابت شده است، اين كتاب در زمينة ادبيّات عرب و ويژة تاريخ و نقد امثال عربي است به گفتة دكتر رمضان بهداد : « تا آنجا كه نگارنده مطلّع است، كسي غير از او كتابي در زمينة لحن در امثال عربي تأليف نكرده است و تأليف او در موضوع خود يگانه و بي نظير و جايش در ميان كتاب هاي انتشار يافتة ادبيّات عربي، خالي است»(ديباچة كتاب چاپي)

ادامه مطلب |  

دكتر محمدعلی اسلامی ندوشن

با خواندن كتاب «جنگ سرد نوین» به یاد مقاله‌ای افتادم كه درست پنجاه و نه سال پیش تحت عنوان «هلن زرین بدن امروز» نوشته بودم.1 این عنوان را از این جهت گذاردم كه جنگ «تروا» موضوع حماسه «ایلیاد» هُمر بر سر هلن زرین موی درگرفت، و اكنون نیز دنیای معاصر در آستانه جنگی بر سر طلاهای دنیاست؛ یعنی ثروت جهان. نیم قرن پیش آنچه در مقاله من به صورت كلی گفته شده بود، اینك در كتاب مستدل و معتبری، با رقم و آمار، تأیید آن را می‌یابم.

ادامه مطلب |  


نشست علمی یادروز سعدی، به سنت هر ساله و با حضور سعدی پژوهان درمرکز اسناد و کتابخانه ملی استان فارس برگزار شد.

دکتر اصغر دادبه از سخنران این نشست به  نوآوری سعدی اشاره کرد و گفت: سعدي به نوعي ادب و حكمت را از آسمان فرو داده و در خانه دل ها جای داد كه كه اين نوآوري است. افراط و تفريط يا دو سويه بودن قصه عشق يا مجاز و حقيقت در سعدي نوآور و هميشه مانا است. 

وی توضیح داد : مسئله شعر و عشق، يا در سوي مجاز حركت مي كرد يا در سوي حقيقت که در این بین چيزهايي هم گم مي شد ؛ يكسره دل بستن به عشق مجازي و توصيف هاي طبيعت گرانه كه در نوع خود ارجمند است يا يكسره بريدن از زندگي و دل به آسمان بستن، هر دو گسستگي در آنچه كه نياز انسان است را پديد مي آورد. سعدی اما پيوندی را برقرار كرد که نه از مجاز غافل ماند و نه از حقيقت. اين مرد بزرگ چنان از روزگار خود پيش است كه گاهي حتي از روزگار ما نيز پيش است.

وی به سنت ها در آثار سعدی پرداخت و ادامه داد: حرف هاي سعدي همه حرف هاي شگفت انگيز و بديعی است اما به قول ملاصدرا ، تكرارها موجب مي شود كه گاهي آنها را عادي بيانگاريم. از این بابت خيلی وقت ها معلوم نيست آنچه كه نو است خيلي بهتر از سنتي است. در واقع بسياري از سنت ها از هر مدرني نو،كاراتر و موثرتر و همچنین متناسب با محيطي است كه در آن زندگي مي كنيم.
وی تاکید کرد: در بنايي كه بخواهند آن را به زمين بزنند، ستون هاي اصلي آن را مي زنند اكنون نيز مي خواهند سعدي، فردوسي و ... را به بهانه كهنگي بزنند.
سعدی میانه رو است
 
این استاد دانشگاه به نگاه انسان دوستانه سعدی به انسان پرداخت و اضافه کرد: سعدی نگاه مودت آمیز به انسان دارد و اين مسئله چنان پيش مي رود و اين محبت به كل هستي سرايت پيدامي كند که به عشق عرفاني تبديل مي شود؛ به صورتی که در شعر در آن نفس كه بميرم در آرزوي تو باشم/ بدان اميد دهم جان تماشا می شود. 
دادبه افزود: عشق سوزان نتيجه اشتياق است و اشتياق نتيجه هجران؛ وقتي هجران نباشد طبيعي است كه اشتياقي در كار نيست و آن عشق سوزان بايد جاي خود را به امري بدهد كه به درد زندگي عملي ميخورد. سعدي هم مي گويد بايد به تفاهم رسيد و آن سوزندگي ناشي از هجران ديگر نمي تواند وجود داشته باشد.
وی بیان کرد: اين همان نگاه با احساس است که سعدی همان نگاه عاشقانه و محبت آميز را به كل هستي دارد و در قصيده ها توصيه هايي كه به جباران تاريخ مي كند كه دست از ستمگيری برداريد.
 
این استاد ادبیات پایان داد: در نتيجه يكپارچگي در حركت عاشقانه سعدي مي بينيم كه انتزاعي و يك سويه نيست و فقط به زمين يا فقط به آسمان نمي چسبد؛ ميانه اين دو را مي بيند و يك زندگي مودت آميز در آرمان شهر بوستان تحقق پيدا مي كند.
 

دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

 

 

كه می‌بینم كه این دشت مشوش چرا گاهی ندارد خرم و خوش

(حافظ)

پرسش این است كه: جهان امروز چه پیامی با خود دارد، چه چشم‌اندازی در برابر می‌نهد؟ اكنون كه به اوج اقتدار علمی خود رسیده است، به سوی چه آینده‌ای روان است؟ آنچه در برابر چشم است، در كنار پیشرفت‌ها، یك سلسله تعارضها روی می‌نماید.

هر اقدام چاره‌جویانه می‌تواند تأثیر معارض خود را دربر داشته باشد؛ برای مثال: تعدیل جمعیت كه چاره‌ناپذیر است، پیری نسلها را موجب می‌گردد و بر اثر آن جامعه به فرسودگی روی می‌برد، شیوع دستگاههای خودكار (اتوماسیون)، نیاز به كارگر كمتر و افزایش بی‌كاری را پیش می‌آورد. همچنین تكیه بر كاركرد ابزار، پویایی فكر را كاهش می‌دهد. ترك روستاها و روی آوردن به شهرها، نشانه پیشرفت تمدن است، ولی در مقابل، تراكم جمعیت در شهر، دوری از طبیعت را با خود همراه دارد.

ادامه مطلب |  

ين‌ سالها برخي‌ از محققان‌ در سخنان‌ و نوشته‌هايشان‌، از اصطلاح‌ «زيبايي‌شناسي‌ سخن‌پارسي‌» استفاده‌ كرده‌اند و مي‌كنند. مرادشان‌ از زيبايي‌شناسي‌ سخن‌ پارسي‌، تحليل‌ شعر فارسي‌ از ديدگاه ‌بديعي‌ و بياني‌ و به‌ طور كلي‌ از ديدگاه‌ بلاغي‌ است‌. از اين‌ ديدگاه‌ بازشناسي‌ و بيان‌ اين‌ معنا كه‌ في‌المثل‌ «عهد» در مصراع‌ دوم‌ اين‌ بيت‌ حافظ‌:

دي‌ مي‌شد و گفتم:‌ صنما عهد به‌ جا آر

گفتا: غلطي‌ خواجه‌، در اين‌ عهد وفانيست‌

موهّم‌ دو معناست‌: 1) روزگار، 2) پيمان‌ نكورويان‌، تحليل‌ زيبايي‌شناختي‌ بيت‌ يا نگرش‌ بر بيت‌ از ديدگاه‌زيبايي‌شناسي‌ است‌. همچنين‌ تحليل زيبايي‌شناختي‌ و نگرش‌ از ديدگاه‌ زيبايي‌شناسي‌ است‌ توضيح‌ اين ‌معنا كه‌ حافظ‌ از يك‌ سو و در يك‌ معنا اشاره‌ كرده‌ است،‌ به‌ سخن‌ هميشگي‌ شاعرانه‌ مبني‌ بر بي‌وفايي‌زيبارويان‌، نازنكويان‌ و نياز دلدادگان‌ و از سوي‌ ديگر و در معناي‌ ديگر (= روزگار) به‌ نقدي‌ اجتماعي‌ و اخلاقي‌پرداخته‌ و كوشيده‌ است‌ تا از زبان‌ صنمي‌ عهدشكن‌ از تنزلي‌ اخلاقي‌، كه‌ همانا فراموشي‌ فضيلت‌ وفا و ازدست‌ نهادن‌ اين‌ فضيلت‌ است،‌ سخن‌ بگويد و بدين‌سان‌ هشداري‌ بدهد؛ چنان‌ كه‌ در بيتي‌ ديگر از يك‌ غزل‌، دردمندانه‌ از اين‌ تنزل‌ و افول‌ و انحطاط‌ سخن‌ گفته‌ است‌:

وفا مجوي‌ ز كس،‌ ور سخن‌ نمي‌شنوي‌

به‌ هرزه‌ طالب‌ سيمرغ‌ و كيميا مي‌باش‌

ادامه مطلب |  

نشست علمی بزرگداشت سعدی با حضور اصغر دادبه، میرجلال‌الدین كزازی، سیروس شمیسا، غلامرضا خاكی و خواگین رودیگز بارگاس برگزار می‌شود.

نشست بزرگداشت روز سعدی ساعت 9 صبح دوشنبه اول اردیبهشت ماه در تالار همایش‌های مركز اسناد و كتابخانه ملی استان فارس در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

در این روز اصغر دادبه درباره «سعدی و سنت‌های پایدار انسانی–ایرانی»، میرجلال‌الدین كزازی درباره «سعدی كهن‌گرای نوآور»، سیروس شمیسا درباره «سعدی متجدد معتدل»، غلامرضا خاكی درباره «آموزه‌های سعدی در تدبیر اجتماعی» و خواگین رودیگز بارگاس مترجم اسپانیایی گلستان سعدی درباره «گلستان در دیار سروانتس و چالش‌های ترجمه» سخنرانی خواهند كرد. همچنین هم‌اندیشی و پرسش و پاسخ با حضور سعدی پژوهان و سعدی دوستان برگزار می‌شود.

 

جامع اللغات 

نگارش : حسين مسرّت 

 

        يكي ديگر از نسخه هاي نادر و منحصر بفرد در جهان كه در كتابخانة وزيري يزد قرار دارد، جامع اللغات، اثر ماندگار ملاّمحمّدجعفر ندوشني يزدي است.

        چنانكه از محتواي نوشتة پاپاني كتاب برمي آيد، اين فرهنگ به خطّ مؤلّف و نگارش 14جمادي الاوّل 1258 ق است.كتاب نامبرده در يك مقدّمه، سه مقصد و يك خاتمه بوده كه هر مقصد، در بردارندة چند بهره بوده و به قرار زير سامان يافته است :  مقصد نخست، در بيان معاني مصادر ابواب ثلاثي مجرّد،مقصد دوم، در شرح معاني مصادر ثلاثي مزيد فيه، ابواب رباعي مجرّد و رباعي مزيد، مقصد سوم در بيان معاني اسماء متمكّنة غير مصدريه و سرانجام نسخه را با يك خاتمه در توضيح معاني حروف و آنچه متضمّن معني حروف و افعال است به پايان آورده است.

ادامه مطلب |  
حسین مسرّت


     آخ ،آخ که چه حظّی داشت صبح زود که از خانه بیرون می آمدی و بوی آجر آب خورده و نم و خاک تازه و نسیم صبحگاهی به مشامت می خورد ،انگار یک پیوستگی عجیبی این خاک با تو داشت، مگر نه اینکه گفته اند: آدمی از خاک است و سرانجام خاک خواهد شد.آن گاه بود که صبح ،سرشاد و قبراق می خواستی یک روز خوب و با برکت را آغاز کنی ، به همه سلام کنی و پاسخ سلام همۀ بچه ها را بدهی.

    آیین دیر پای آب و جارو کردن در خانه ها هنوز هم در برخی کوچه های قدیمی یزد برپاست و مادران امروزی به پیروی از سنّتی که از مادران خود آموخته اند ، کوچه و در ورودی خانه را آب و جارو می کنند و هرکس حریم خانه اش را آب می پاشد و این بود که در نهایت همۀ کوچه تمیز می شد.

     زنان یزدی بر این باور بودند که اگر صبح در خانه را آب و جارو کنی، خضر پیامبر به در خانه ات می آید و قدمش خوش یمن و مبارک است. آن گاه هر حاجتی داشته باشی، برآورده می کند . این باور که ریشه در اعتقادات پاک ایرانیان داشت از سوی زرتشتیان و یهودیان یزد هم رعایت می شد و این چیزی نبود جز پایبندی مردم ایران زمین به پاکی و پاکیزگی و بهداشت روح و تن . آن وقت ها که شهرداری به معنای امروزی نبود که رفتگر داشته باشد و کوچه و خیابان را جارو کند .این وظیفه را خود مردم برعهده داشتند و چون این وظیفه را از یاد بردند ،به یکباره شهر ها آلوده گشت وهر کسی به خود حق می داد زباله اش را هرجا دلش خواست بریزد و شهرها را زشت کند واز این رو شعار: شهرما خانۀ ما باب گشت تا آن وظیفۀ از یاد رفته را یاد آوری کند.

     آخ ،آخ که چه آیین ها و سنّت های زیبایی داشتیم و یکی یکی، زندگی ماشینی و کور امروزه از یادمان می برد: دید و بازدید بزرگان و خویشان ،دستگیری از نیازمندان ،حلّ اختلاف ها با ریش سفیدی بزرگان، زندگی های شصت تا هشتاد ساله بدون طلاق ،با کم ساختن و قناعت ،جلوی بزرگترها با ادب نشستن ،کسب و روزی حلال با سود منطقی ،سلام و پیش دستی در سلام کردن،جوانمردی و لوطی گری، ناموس وناموس پرستی، احترام به بزرگترها و ریش سفیدها و وووو.

ماخذ: یزد فردا

 

حسين مسرّت

 

        تذكره اي از شعراي عصر صفوي كه زندگي  و اشعار هزار سخنور را در بردارد.محمّدطاهر نصرآبادي (ت 1027ق) اديب و شاعر عصر صفوي بين سال هاي 1083-1090 ق، به گردآوري اين تذكره همّت گماشته است. اين تذكره تاكنون با سه تصحيح از آقايان : حسن وحيد دستگردي(1317ش)،احمد مدقّق يزدي و محسن ناجي نصرآبادي(1378ش) چاپ شده است كه دو تصحيح آخري بر مبناي نسخه هاي گوناگون خطّي در كتابخانه هاي ايران و جهان صورت گرفته و داراي ديباچه هايي ارزشمند و پيوست ها و فهرست هاي سودمندي است. تذكرة نصر آبادي در بردارندة ديباچه،مقدمه،پنج صف و خاتمه است در ديباچه از تذكره هاي پيش يادي كرده است. در مقدّمه يادي از شاهان وشاهزادگان شده است و در صف هاي پنج گانه ، به ترتيب يادي از اميران ايران وهند و خوانين و ديگر ملازمان آن ها ، سادات ، نجبا، علما ، فضلا، خوشنويسان، صوفيان،سرايندگان عراق و خراسان،ميان رودان و هندوستان، اقوام كمينه و خود مؤلّف، و خاتمه دربارة تاريخ ها و لغز و معمّا از گذشتگان و متأخّران است.(آل داود، ج 2 ، ص 340).

ادامه مطلب |  


فرهنگ > ادبیات - سال ۹۲ سال از دست دادن چهره‌های سر‌شناسی در حوزه ادبیات بود. چهره‌هایی که ادبیات ایران دین سنگینی به یک عمر تلاش و کوشش آن‌ها داشت.

 

الهه خسروی یگانه:   اگرچه سال 93 با از دست دادن یکی از ستون‌های استوار ادبیات و تاریخ، محمدابراهیم باستانی پاریزی آغاز شد، اما سال 92 نیز، پر از رفتن چهره هایی بود که در ادبیات شناخته شده بودند. از آن میان می‌توان به بهمن فرزانه، منصور کوشان، محمود استادمحمد، عبدالمحمد آیتی، ناصر می‌ناچی، علیشاه مولوی، محمود عبادیان، محمد زهرایی، فهمیه رحیمی و امیرحسین فردی اشاره کرد که در سال ۹۲ چشم از جهان فروبستند.

ادامه مطلب |  

 

حسین مسرتمنظومۀ به یادگار ماندنی زنده‌یاد مهدی آذریزدی ،قصّه گوی خوب بچّه های خوب به نام «شعر قند وعسل یا حکایت پشّه و زنبور عسل و گاو» برای سومین ‌بار به‌ وسیلۀ هنرمندان یزدی اجرا شد تا یک‌بار دیگر یاد استاد آذریزدی زنده نگه داشته شود.

این شاهکار بومی استان، نخستین بار به همّت گروه تئاتر سپهر جوان به کارگردانی عبّاس ملاّزینلی در25/12/1374 در محلّ تالار مخابرات هفتم تیر یزد با بازی محمّدرضا عبّاسیان، عبّاس گلرسان و سید حسام‌الدّین قرشی و روایت رقیّۀ دوست فاطمی‌ها و بار دوم به کارگردانی، بازیگری و نویسندگی سید حسام‌الدّین قرشی در سال 1382 با عنوان « گاوها را کجا دفن می‌کنند» در حضور مهدی آذریزدی در محلّ تالار فرهنگ یزد و اکنون برای سومین بار به همّت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، به کارگردانی منیره‌السادات سیدمورتی و با بازی هنرجویان کودک بخش موسیقی و تئاتر کانون پرورش فکری یزد و بازآفرینی اشعار فاطمۀ احمدزاده، این داستان منظوم در روزهای 14 تا 16/12/1392 به روی صحنه رفت.

نگارنده که هرسه بار شاهد این اجراها بوده است، می‌بیند که هر کار نسبت به کارهای پیشین متفاوت‌تر و با رویکردی دیگر عرضه شده است. به‌ویژه اجرای نهایی که با موسیقی و هم‌خوانی همراه شده بود و بازیگران به رغم سنّ پایین، در کار خود بسیار موفّق بودند و گروه موسیقی که مجتبی حبیبی، آهنگ‌ساز جوان و پر آتیۀ یزد، رهبری آن را بر عهده داشت، توانسته بود از یک گروه پنجاه نفرۀ خردسال و نوجوان، کاری بسامان را عرضه کند.

آنچه دربارۀ این داستان که تا اندازه‌ای گویای جهان‌بینی آذریزدی است آن است که به گفتۀ آذریزدی : این حکایت، داستان زندگی من است که بارها در زندگی خود، بر پایۀ قضاوت‌های گاوی آسیب‌ها دیدم و سعی کردم در قالب یک داستان منظوم آزموده‌های خود را برای کودکان بازگو کنم.

امید می رود کانون پرورش فکری یزد که هرسال با همّت کارشناسان آن بویژه آقایان: مهدی آرایی و آخوندی ،کارهای موسیقیایی ارجمندی را به جامعۀ هنری یزد عرضه می کنند ،توفیق یابند بر پایۀ دیگر آثار آذر یزدی مانند :«مثنوی بچّۀ خوب» یا آثار ارزشمند وحشی بافقی مانند :«فرهاد و شیرین» و «خلد برین» یا اثر ماندگار «هنرستان مرغان »زنده یاد ریاضی یزدی ،کارهای دیگری را آماده و اجرا کند.
نکته قابل توجّه در اجرای نخست و سوم این داستان، وجود فاطمۀ ملازینلی در بازی‌گری و عروسک‌گردانی نقش پشه بود که در زمان اجرای اوّل به کارگردانی پدرش عبّاس ملازینلی و روایت مادرش رقیّۀ دوست فاطمی‌ها هنوز به دنیا نیامده بود و اکنون خود بازیگر موفّق این کار شده است.

ماخذ : تارنمای سرو

 


     اسفند که به نیمۀ راه می رسد ،چشم به راه بهاریم. بوی بهار و صدای پای بهار در طبیعت سرمازده و لرزان می پیچد .مانند صدای نازک شکستن پوسته در ختان .آن گاه است که نسیم نوروزی بر پوست صورتمان می خورد و بشارت روزگار دگری را برای طبیعت می دهد وآن ،نوشدگی طبیعت است .

    پیام می دهد که : به بهاران بیا ،به فصل رویش و کوشش ،زندگی و جوشش .زمستان گذشت ،رخت تازه تن کن وبه باغ خرام. بلبلان در باغ ،سراغ شهد گل های تازه را می گیرند، توچرا هنوز در اندرونی ؟

     ببین پیک های بهاری نامه های او را آورده اند .برف در حال آب شدن است و باد در حال وزیدن . یعنی باید آب و جاروکرد راهگذار بهار را.هرسوی غلغله است و هرکوی زمزمه. پس بلند شو وبه بهار نو سلامی تازه کن که هرچند عمری سه ماهه دارد، امّا عمقی میلیون ساله دارد.

     این روزهای خجسته را که رو به سوی نور و امید دارد به همه خوانندگان خوب و یکرنگ کاریز یزد تبریک می گویم.

 

روزنامه شرق 19 اسفند 1390


چهره یک جامعه مشوّش


محمد صادقی

1 در میان مقاله‌های کتاب «شهرزاد قصه‌گو» اثر دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، مقاله‌ای با نام «محاکمه سه شاعر» بیشتر جلب توجه می‌کند. اگر چهار خط اول مقاله را بخوانید، خیلی بعید است بتوانید آن را رها کنید. نویسنده با آوردن نمونه‌هایی از شعر سنایی، عطار و حافظ، به طور خیالی این سه را در برابر حاکم شرع نشانده و با بیرون کشیدن شمه‌ای از مضامینی که در درون شعر فارسی نهفته است، پرسش‌هایی را درباره اندیشه‌هایشان و آنچه در سر می‌پرورانده‌اند طرح می‌کند. در این مقاله وی به بیت‌هایی از این سه شاعر اشاره کرده که هزاران بیت شبیه آنها را در دیگر دفترهای شعر فارسی می‌توان یافت. از این رو مسأله جدی‌تر و جذاب‌تر هم می‌شود. پرسش اصلی نویسنده این است که چگونه در همه این سال‌ها، مردم این شعرها را خوانده و شنیده‌اند اما از خود نپرسیده‌اند (یا کمتر از خود پرسیده‌اند) که چگونه این همه تضاد با برخی باورهای از پیش تعیین شده و به ارث رسیده، در این سروده‌ها جاری است؟ وقتی موضوع را از نگاه عارفان بررسی می‌کند، پاسخ این است که این نوعی مقابله با حاکمان و دنیامدارانی بوده که هر حرامی را برای خود حلال دانسته، مردم بی‌خبر و بینوا را آلت دست خود قرار داده و با همدستی سخنگویان فربه‌ترین بخش از جهان سنت، ستم زیادی را بر مردم وارد می‌کرده‌اند.

ادامه مطلب |  
امروز (18 اسفندماه) سه سال از درگذشت ایرج افشار، ایرانشناس و پدر کتابشناسی ایران می‌گذرد.
وی که از ارزشمندترین پژوهشگران معاصر ایران به‌شمار می‌آید، عشق به ایران را در تمام زندگی‌اش با تار و پود و گوشت و خونش دنبال کرد و در سینه‌های مردم دانا جای گرفت.
 
یکشنبه (18 اسفندماه)، سومین سال درگذشت ایرج افشار، ایران‌شناس و پدر علم کتاب‌شناسی ایران است که آثار ارزشمند بسیاری را در حوزه‌های مختلف تاریخی، جغرافیایی و ادبی تالیف، تصحیح و نگارش کرد. نام ایرج افشار، بی‌شک افراد اهل کتاب را یاد ایران می‌اندازد. آن‌جا که می‌خوانیم فریدون، پادشاه پیشدادی سه پسر داشت، ایرج و سلم و تور و جهان را بین آن‌ها تقسیم کرد و ایران را که بهترین بخش بود به ایرج سپرد و افشار، به گرامیداشت نامش، عشق به ایران را در تمام زندگی‌اش با تار و پود و گوشت و خونش دنبال کرد.

ادامه مطلب |  

دكتر نسرين شايگان


در سالهايي که دکتر محمد علي اسلامي ندوشن در دانشکده ادبيات دانشگاه تهران دروس «نقد ادبي» و «ادبيات تطبيقي» را تدريس مي‌کرد، کلاسهايش با استقبال کم‌نظير دانشجويان برگزار مي‌شد. حال و هواي کلاسهاي او را دانشجويانش براي ما تعريف مي‌کردند. در آن دوران به‌رغم فضاي حاکم بر محافل روشنفکري، زاويه نگاه او با سايرين تفاوتهايي داشت که نسل امروز از آن مطلع نيست. آن زمان گرايشهاي مختلفي در محافل ادبي و روشنفکري وجود داشت. مطالعه در بين دانشجويان يک علاقه عمومي بود. ساعات زيادي از وقت دانشجويان صرف مطالعه آثار مختلف مي‌شد. کتابها دست به دست مي‌شد. بعضي عنوانها و اسامي بيشتر طرفدار داشتند، بعضي کمتر.

ادامه مطلب |  
س.م.ا.مدرسي

به نام خدا,

    مقالۀ استاد مسرّت را که خواندم ،اوّل يادم از آيه اي هشداري وعبرت آموز از قرآن افتادم که بارها بادوستان در گذر از کنار خرابه ها خوانده ام:فهي خاويه علي عروشها, و بئرمعطله, وقصر مشيد, افلم يسيرو في الارض فتکون لهم قلوب يعقلون بها, اواذان يسمعون بها, فانهالاتعمي الابصار ولکن تعمي القلوب التي في الصدور.... اينک آن آبادي ها بر سقفهايش فروريخته و بساچاه هاي آب وقصرهاي افراشته که رها شده. آيا در زمين گردش نکردند تا صاحب دل هایي شوندکه با آن بينديشند؟يا گوش هایي که با آن بشنوند. براستي که چشم ها نابينا نمي گردد, بلکه دل هاي در نهادها کور مي شود!

ادامه مطلب |  دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن

ناشر: شركت سهامي انتشار

چاپ اول: 1392

212ص ـ 9500 تومان

«شهرزاد قصه‌گو» مجموعه‌اي ديگر از مقاله‌هاي دكتر اسلامي ندوشن درباره ايران، تاريخ ايران زمين و ايران در جهان مي‌باشد. مراد از «شهرزاد قصه‌گو» ايران است كه گويي براي جهانيان قصه‌ها مي‌گويد.

مؤلف محترم در آغاز كتاب مي‌نويسد: «اين نوشته حدود چهل سال پيش بر قلم آمد و در سه شمارة مجله «يغما» انتشار يافت، ولي مشغله‌هاي ديگر آن را ناتمام گذارد. اينك پس از چهل سال آن را از نو به انتشار مي‌گذارم. آزمايش‌گونه‌اي است براي بازنمود چكيده‌اي از روح تاريخ ايران به زبان كنايه و به كوتاه‌ترين بيان: نام آن را «شهرزاد قصه‌گو» گذاردم كه منظور ايران پيرو هميشه جوان است... 

به هر كجا برويد، از «غار كمربند» تا «تپه گيان» و از «سيلك» تا «شوش» و از «مارليك» تا «حسنلو» سايه‌اي مي‌بينيد كه بر سنگي نشسته و قصه مي‌گويد، قصه‌اي كهن، پايان‌ناپذير... اين شهرزاد ايران است كه قصه مي‌گويد. عروس كهنسال و هميشه جوان، قرن‌ها و قرن‌هاست كه قصه مي‌گويد، براي آن كه خوابش نبرد، براي آن كه نميرد. هر شب را به شب ديگر مي‌پيوندد و شهرزاد از نو حديث خود را آغاز مي‌كند... گويي هرگز رشته اين شب‌هاي افسانه‌آلود گسيخته نخواهد شد و اين قصه پايان نخواهد يافت.»

«چشم‌انداز جهان فردا»، «محاكمه سه شاعر»، «گره كور تهران»، «حافظ و پيري»، «چين در سه آهنگ»، «سه چشمه از شگفتي‌ها»، «درنگي بر كتاب «روزها»، «تأمل‌ها»، «اجر صبري است كه آن شاخ نباتم دادند»، «چند گفت و شنود»، «از زندگي بگوييم» و «بر مرز دو فرهنگ» عناوين مقالات اين كتاب را تشكيل مي‌دهد.
 

   حسین مسرت

همیشه خوانده ایم که :

   بناهای آباد گردند خراب               ز باران و از تابش آفتاب        

     امّا گویا آفتاب و باران هم به رغم گذشت سال ها مهربان تر از ما آدم ها بودند که در این صد ساله ، نخست با بیل و کلنگ و پس از آن با بولدزر به جان آثار تاریخی خود افتاده ایم . یک روز آرامگاه800 سالۀ « سلطان رشید » میبد که جایگاه آرامش ابوالفضل رشید الدین میبدی نویسندۀ تفسیر گرانسنگ کشف الاسرار را خاک می کنیم . یک روز « حسینیۀ سید صدر الدین قنبر» میبد را ویران می کنیم . روزی دیگر « مسجد علیا نعیم آباد » یزد و اکنون هم « مجموعۀ بازار مظفّری » در شهر میبد را و در این صدساله می توان سیاهۀ بلند بالایی از ویرانی بناهای تاریخی را گزارش داد : دیوار بلند یزد ؛ گنبد آب انبار عطاالله نقشبند در چهارسوق؛ و چندین آب انبار دیگر ؛ خانۀ تاریخی در ابرکوه ؛ خانه های کهن برزن امامزاده جعفر یزد وووو.

ادامه مطلب |  
جامعه > میراث فرهنگی و گردشگری - فارس نوشت:

در حالی که شیوخ امارات در تلاش برای مصادره شاهکار معماری «بادگیرهای ایرانی» به نام خود هستند، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از تهیه و تدوین پرونده «ثبت جهانی فناوری بادگیرها» توسط ایران برای ارسال به یونسکو خبر می‌دهد.

بهمن ماه سال گذشته بود که اماراتی‌ها در حرکتی گستاخانه،شاهکار معماری ایرانی یعنی «بادگیرها» را در قالب تندیس مسابقات معماری امارات به عنوان اثر معماری عربی جا زدند و بعد از آن هم شیوخ این کشور در تلاش برآمدند تا «بادگیرها» را در یونسکو به نام اعراب به ثبت برسانند.

ادامه مطلب |  


    امسال اتنشارات اندیشمندان یزد پس از سال 1386 و وقفه ای چندساله در ششمین نمایشگاه کتاب ملّی استان یزد با ده ها عنوان کتاب جدید شرکت کرد . این انتشارات تازه ترین آثار خود را مانند : زندگانی پروفسور عدل / معدن تلاش( معدن چغارت بافق ) / سیمای یزد( مجموعه تصویری از استان یزد)  / و مسجد جامع کبیر  ارائه کرده است.

 
گزارش تصویری

گروه خبر: آیین پاسداشت سی سال تلاش خاضعانه استاد محمود رهبران در کتابخانه وزیری شب گذشته در تالار فرهنگ اداره ارشاد یزد با حضور جمعی از هنرمندان برگزار شد.

محمد حسین ملک احمدی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی، استاد کاوه تیموری از اساتید برجسته خوشنویسی کشور در این مراسم حضور داشتند. غلامرضا محمدی «کویر» اجرای این برنامه را به عهده داشت.

محمدعلی طالبی معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد و حسین مسرت از سخنرانان این مراسم بودند. تجلیل و اهدا جوائز به استاد رهبران، پخش کلیپ از زندگی وی و اجرای موسیقی سنتی از دیگر بخش های این مراسم بود

ادامه مطلب |  

    استاد محمود رهبران پس از سی سال کارهنری بویژه خوشنویسی از کتابخانۀ وزیری  یزد بازنشسته شده است ، ازینرو به پاس سی سال تلاش خالصانه ،مراسمی در تالار فرهنگ یزد برگزار می شود تا در آینده نزدیک به همّت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان یزد و انجمن خوشنویسان ایران و دیگر نهادهای فرهنگی استان یزد ،آیین نکوداشت این هنرمند فروتن و فرزانه با شکوه بی مانندی در یزد برگزار گردد.

 
     آیین تودیع استاد محمود رهبران ،خوشنویس برجسته ایران و یزد همراه سخنرانی استاد کاوه تیموری و استاد حیدری دو تن از خوشنویسان معاصر همراه با قرائت پیام استاد غلامحسین امیر خانی و دکتر محمد علی اسلامی ندوشن درروز ۱شنبه ۴ اسفند 1392 در تالار فرهنگ یزد ساعت ۳۰/۱۸برگزار می شود .

در این باره اطلاعات کامل تر به آگاهی خواهد رسید.

 

نوشته : حسین مسرت

جای خط، از نیِ کِلکِ تو هنر می‌ریزد


از سرْانگشتِ هنرمندِ تو زر می‌ریزد

میر[1] اگر گشت به یک نوعِ هنر، شهرۀ دهر

از هر انگشت تو، صد گونه هنر می‌ریزد
ج

کاظم کشمیرشکن (حسرت)[2]

در قلب ايران، آن‌جايي كه دير زماني مهد هنر و معماري بوده است، هنرمند پرتوان و وارسته‌اي بر بياض كاغذ، سواد خطوط زيبا و منقّشي را ترسيم مي‌كند كه در نگاه نخست، هر بيننده‌اي را به شگفتي وا مي‌دارد.

سخن از استاد محمود رهبران است كه بسيار پخته و قانونمند مي‌نگارد. كِلكِ هنربار او، خطوط استادان بزرگ را به ياد مي‌آورد، نگارنده‌ بارها در مصاحبت استادان: غلامحسين اميرخاني، یدالله كابلي خوانساری، حميد ديرين، کرمعلی شیرازی، امیر احمد فلسفی و تني چند ديگر، از زبان ايشان شنيده است كه: رهبران آيند‌ه‌اي درخشان در پيش دارد.

ادامه مطلب |  

محمود رهبران خطاط و خوشنویس زبردست وصاحب نام  دیارمان پس از عمری تلاش در مجموعه کتابخانه وزیری بازنشسته شد تا با فراغت بال به عشق دیرین خود هنر خوشنویسی بپردازد.او که عاشق فرهنگ و هنر این سرزمین است و همواره با بزرگان اهل ادب و هنر مجالست داشته و از خرمن حکمت و معرفت آن ها خوشه ها چیده  ، قدر این فنّ شریف را به نیکی می داند و آن را جز در راه اعتلای فرهنگ این سرزمین مصروف نمی دارد. از این رو او سزاوار تکریم است و شایستۀ تجلیل. هرچند وجود خاضع و بی مدّعایش ،وی را همواره از این وادی ها پرهیز داده است.

      برای این خوشنویس صاحبدل و محجوب مجلسی در تکریم وپاسداشت مقام هنری اش برپا خواهیم داشت و ویژه نامه ای منشر می کنیم .هم قلمی دوستان فاضل واهل فرهنگ موجب افتخار است.

 

http://www.mirasmaktoob.ir/www/photonews/mohagheh-mehdi-m.jpgميراث مكتوب - بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامي و تایید رئیس جمهوری و دیگر اعضای هیئت امنا، دكتر مهدی محقق به عنوان رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منصوب شد.

در حکم وزیر ارشاد آمده است:

جناب آقای دکتر مهدی محقق

نظر به مراتب علمی، شایستگی و سوابق ممتد فرهنگی جناب‌عالی و به استناد ماده 3 اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با عنایت به مصوبه هیئت امنای انجمن به موجب این حکم به عنوان رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منصوب می‌شوید.

امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از همکاری اعضای هیئت مدیره و نیروهای کارآمد در جهت معرفی و بزرگداشت عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و احیای آثار ارزنده آنان و نقش ایرانیان در اعتلای فرهنگ اسلامی و انجام سایر وظایف محوله موق و مؤید باشید.

آشنایی با سوابق علمی دکتر مهدی محقق

دكتر مهدي محقق در سال 1308 شمسي در مشهد به دنيا آمد. وي پس از تحصيلات مقدماتي، علوم حوزه‌اي را در مشهد و تهران تا حد اجتهاد طي كرد. پس از اخذ ليسانس از سال 1330 تا سال 1339به دبيري دبيرستانها و اداره بخش نسخ خطي كتابخانۀ ملي فرهنگ پرداخت. در سال 1337 دكتراي الهيات و معارف اسلامي را به پايان رسانيد و در سال 1338 دكتراي زبان و ادبيات فارسي را اخذ نمود. در سال 1339 به دانشياري دانشكدۀ ادبيات دانشگاه تهران برگزيده شد و در سال 1346 به درجۀ استادي ارتقا يافت. استاد از سال 1348 تا 1357 مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران و بعد از انقلاب نيز به مدت يك سال عهده‌دار رياست دانشكده دماوند گرديد. او به مدت دو سال به عنوان استاد مهمان در دانشگاه لندن و مدت هشت سال به تناوب در دانشگاه مك‌گيل كانادا به تدريس پرداخت و در سال 1347 شعبه موسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك‌گيل را در تهران تاسيس كرد.

دكتر محقق عضو و رئيس انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي و عضو هيئت امناي انجمن فلسفه ايران بوده و اكنون مشاور علمي و عضو هيئت امناي بنياد دائرة‌المعارف بزرگ اسلامي و عضو پيوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسي است.

ايشان همچنين از اعضاي هيات امناي مركز پژوهشي ميراث مكتوب هستند.

از آثار دكتر مهدي محقق مي توان به بيست گفتار در مباحث فلسفي و كلامي تأثير قرآن در اشعار ناصرخسرو، تحليل اشعار ناصر خسرو، ترجمه شرح منظومه غررالفرائد سبزواري، تصحيح كتاب «مفتاح الطب و منهاج الطلاب»، تعليقات، مقدمه و تصحيح اشترنامه عطار، تعليقات، مقدمه و تصحيح وجوه قرآن تفليسي
شرح الهيات شفا ملا مهدي نراقي، شرح باب حادي عشر علامه حلي
شرح مشكلات و مقدمه بر پانزده قصيده از ناصرخسرو، شيعه در حديث ديگران، مقدمه در شرح احوال و آثار و افكار السيره الفلسفيه رازي، مقدمه و فرهنگ لغات لسان التنزيل
اشاره كرد.

 

همایش ملی کمال الدین محمد وحشی بافقی را در یک مجموعه لوح های فشرده ببینید.
IMG_10008561
عذرا کریمی در گفت  و گو با خبرنگار «بافق فردا» عنوان کرد: همایش ملی کمال الدین محمدوحشی بافقی نقطه عطفی در معرفی این شاعر نامی و بستر مناسبی برای هم اندیشی و تبادل نظر برای ادب دوستان و علاقه مندان این شاعر دلسوخته بود.
رئیس ارشاد بافق، با اشاره به ضرورت استمرار برنامه های فرهنگی برای شناخت این شاعر بزرگ و دیگر شعرا و مفاخر شهرستان، ادامه داد: برای ماندگارتر نمودن این همایش ملی مجموعه نسبتا کاملی از برنامه های مختلف این همایش توسط اداره فرهنگ و ارشاد بافق تهیه شده است.
IMG_10005054
وی گفت: مجموعه ای نسبتا کامل فیلم، تصاویر و خلاصه ای از مقالات همایش کمال الدین محمد وحشی بافقی در قالب یک مجموعه لوح های فشرده برای علاقه مندان تهیه شد.
وی افزود: در این مجموعه لوح ها آئین افتتاحیه، اختتامیه و همچنین کلیه مقالات ارائه شده و نیز عکس هایی از این همایش در کنار یکدیگر گردآوری شده است.
کریمی خاطرنشان کرد: این مجموعه لوح های فشرده در قالب یک جلد زیبا با قیمت مناسب ۱۲۰ هزار ریال قیمت گذاری و علاقه مندان برای تهیه می توانند به روابط عمومی اداره فرهنگ ارشاد اسلامی بافق مراجعه نمایند.
رئیس ارشاد بافق عنوان کرد: همچنین علاقه مندان برای دریافت سایر محصولات فرهنگی و تمبر یادبود این همایش نیز نیز باید از همین طریق اقدام نمایند.
کمال الدین محمدوحشی بافقی، از شعرای بنام ایران در قرن ۱۰ هجری  از مفاخر و افتخارات بزرگ استان یزد است.

 
 

    حسین مسرّت

  نخستین جلسۀ هم اندیشی با فعّالان و دوستداران میراث فرهنگی استان یزد با حضور 15 تن از چهره های فرهنگی و علمی استان بویژه کارشناسان وخبرگان معماری وشهرسازی در محلّ دفتر مدیر میراث فرهنگی یزد در روز پنج شنبه سوم بهمن 1392 برگزار شد.

     در آغاز این جلسه، مدیر میراث ضمن برشمردن دغدغه های خود، دست یاری به سوی همۀ پژوهشگران و کارشناسان و دوستداران فرهنگ و تاریخ دراز کرد واز همه آنان خواست تا او را در راه رسیدن به اهداف عالیۀ میراث فرهنگی و تبدیل یزد به شهری آرمانی و درخور یاری کنند. سپس حاضران ضمن تبریک مدیریّت فردی کاردان و آشنا در راس اداره یزد ، برای وی آرزوی موّفقیّت کرده و به بیان نظرات خود پرداختند.

     در این جلسه در بارۀ مباحثی همچون : بازگشت مردم به بافت تاریخی و دشواری های فرا رو ؛ لزوم خروج اتباع بیگانه از بافت تاریخی ؛ اوضاع نابسامان محیط زیست و همکاری میراث فرهنگی با سازمان محیط زیست در جهت ایجاد محیطی سالم برای پایداری شهر تاریخی یزد؛ نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان بازوهای توانمند میراث فرهنگی در امر حفظ بناهای تاریخی؛ شایستگی به کارگیری علاقمندان و نیروهای مردمی در تعطیلات عید و تابستان برای راهنمایی مهمانان ؛ همکاری با شهرداری یزد در جهت تسهیل باز سازی بناها و خانه های تاریخی و رفع دشواری های قانونی آن ؛ حمایت از پژوهش های فرهنگی و تاریخی در بارۀ استان و بایستگی چاپ آن ها ؛ بایستگی احیا پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد و بهره وری از تجربه های پژوهشگران خانه نشین آن و سرانجام استمرار این جلسات که می تواند همراه با ارائۀ  راهکارهای راه گشایانه و کارگشایانه باشد ،بحث و نظر شد.

      این جلسه که در محیطی بسیار صمیمی برگزار شد ، می تواند نوید بخش روزهای خوبی برای میراث فرهنگی استان یزد باشد و امّید آنکه جلسات آن هرماهه تداوم یابد و مدیر میراث یزد بتواند هربار از نظرات گروهی دیگر از علاقمندان بهره ببرد.

=========

ماخذ: یزدان نیوز

 

        حسین مسرّت

     یزد را یادگار تاریخ  و کهن دیار ی بر جای ما نده از اعصار و سده های گذشته خوانده اند. دیاری که به اندازۀ ستاره های  آسمان  پر ستاره اش  ؛ مردان و زنان نامور و فرزانه و فرهیخته دارد . نام هایی چون :  شرف الد ین علی یزدی  ، رشید الدین میبدی  ، قاضی میرحسین ، وحشی بافقی  ؛ فرخی یزدی  ، سید محمد کاظم طبا طبایی ،   شیخ عبدالکریم حایری ووو.... دارد و هز اران اثر ماندگار مکتوب از آن در دل گنجینه های کتاب های چاپی و خطی ایران وجهان وجود دارد .

        سی سالی بود که بحث بنیان " انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان یزد " مطرح بود و علی رغم تلاش های مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد به گونه جدی تصویب نشده بود.نخستین بار همزمان با برپایی دبیرخانۀ کنگرۀ بزرگداشت  رشید الدین میبدی در سال 1373 بنیان  آن جدی پیگیری شد و هر چند  کتاب ها یی به نام این انجمن مانند : " کتابشناسی میبدی "   و " زبان اهل اشارت " چاپ شد ؛ اما به واقع ،حتی انجمن مرکزی تهران هم از چاپ آن ها بی خبر بود .دگر بار در سال 1378 همزمان با برگزاری کنگرۀ بزرگداشت فرّخی یزدی این بحث مطرح شد و باز بدون آگاهی انجمن مرکزی تهران ، چند کتاب به نام های : "دیوان فرّخی یزدی "و "کتا بشناسی فرّخی" و " فرّخی ،شاعر لب دوخته " چاپ شد. تا اینکه در سال 1390 اعضای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی یزد معرفی شدند ، اما از آن زمان تاکنون دریغ از یک جلسه و یک نمونه کارکرد فرهنگی.

     امید می رود که اکنون که دولتی فرهنگ مدار مستقر شده و کماکان دراندیشۀ برگزاری همایش دو چهرۀ دینی ماندگار استان یزد "سید یزدی" و "شیخ میبدی" هستند  ، ضمن معرفی چهر های موجه و برجستۀ فرهنگی به عنوان اعضای جدید ،بحث آغاز به کار " انجمن  آثار و مفاخر فرهنگی استای یزد " به گونه جدّی پیگیری شود. همواره نبود این انجمن باعث شده که همه به دنبال متولّی برگزاری این گونه یادمان ها باشند و مثلاً طرح برگزاری همایش سید یزدی ؛ نخستین بار در شورای شهر یزد مطرح شود.

 ======

نقل از یزدان نیوز

 

نوشته: حسین مسرت

حدس ها و ابطال ها ؛ رشد معرفت علمی:کارل پوپر ، ترجمه : رحمت الله جبّاری ، تهران : انتشار ، 1392، رقعی ،840 ص.

      به تازگی ترجمۀ نوینی از کتاب نامی جامعه شناس و فیلسوف معاصر، کارل پوپر روانۀ بازار نشر شده که دوباره ذهن ها را متوجّه این پرسش کلیدی می کند : آزموده ها را چگونه باید آزمود ،تجربه ها را چگونه باید اندوخت ؟ امّا اینکه چرا ناشر، پس از ترجمۀ روان و دلنشین زنده یاد احمد آرام ،دوباره در اندیشۀ ترجمه و باز چاپ آن افتاده ،مترجم کنونی در دیباچۀ کتاب می نگارد: « روان شاد استاد احمد آرام ، این کتاب را در سال 1363 ه ش به زبان فارسی برگردانید و شرکت سهامی انتشار آن را چاپ ومنتشر کرد و پس از سال ها برای نشر نوین آن ، مترجم یا ویراستاری می جست؛ تا بتواند تعقیدات لفظی و معنوی آن را برگشاید و ویراسته را در لباسی نو، عرضه کند ، قضا را آقای امیر راسخی نژاد به اشارت ناشر ،متن انگلیسی  و ترجمۀ فارسی مذکور را برایم فرستاد ومرا به ویرایش آن برانگیخت . متن فارسی را با اصل کتاب سنجیدم و در یافتم که همۀ کتاب، از آغاز تا انجام باید پس از ادراک کامل ، با گزینش واژه ها و اصطلاحات نوین و اختیار ساختاری مناسب ، به زبان فارسی گویا و شیوا ترجمه شود ».( ص9)

ادامه مطلب |  

مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

سیدمحمد بهشتی در دومین نشست هم اندیشی حامیان بزرگ ترین بافت خشتی زنده جهان گفت: یزدی ها مدیریت کردند وگرنه بلای «بلوار بسیج» بر سر همه بافت می آمد.

 

به گزارش روابط عمومی تابا، مشاور ارشد رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دومین هم‌اندیشی حامیان بزرگ ترین بافت خشتی زنده جهان گفت: گاه از سرِ ناچاری، منظورمان از بافت، بخشی از کالبد شهر است که سابقه تاریخی دارد. اگر مخاطب اهل فهم باشد نباید گفت بافت تاریخی یزد. باید گفت شهر تاریخی یزد؛ با همه بسترش و منظومه زیستی شهر؛ یزدی بودن یزدی ها، یزد بودن یزد، همه جزو بافت تاریخی و ثروت شهر است. ارزش های بافت، تنها کالبدی نیست، همه چیزهایی که «یزد» هست ارزش دارد. یزدی ها باید متوجه باشند و نسبت به یزدی بودن خود و یزد بودن یزد، خشوع پیدا کنند.

 


ادامه مطلب |  

نوشته : حسین مسرّت

     تاکنون کتاب های زیادی به نام : تکمله ،تتمه، تحشیه ، تذ ییل و پیوست در تکمیل برخی کتاب های تاریخی، فرهنگی و ادبی بویژه در حوزۀ علوم انسانی نگارش و سامان یافته است که نویسندگان آن کوشش نمودند کاستی های کتاب اصلی را برطرف کرده و به سوی کمال مقصود نویسنده یا نویسندگان اصلی رهنمون سازند. امّا اخیراً کتابی با نام «فرهنگ ناقص» در پی همین وظیفه از سوی دکتر محّمدحسین پاپلی یزدی و دیگر همکاران او گرد آوری و چاپ  شده که می کوشد برخی کاستی های فرهنگ های رایج  و زبانزد را بیان کند، امّا اینکه چرا این نام به کتاب داده شده دکتر پاپلی یزدی در دیباچۀ کتاب می نویسد:

ادامه مطلب |  

*
*ناشران ناچارند كتاب را با سرمايۀ مؤلّف چاپ كنند

يك نويسندۀ يزدي با اشاره به گراني كاغذ گفت: ناشران شهرستاني ناچار هستند كتاب را با سرمايۀ مؤلّف چاپ كنند.

حسين مسرّت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منطقۀ يزد، در مورد مشكلات ناشران استان يزد اظهار كرد: يكي از بزرگترين مشكلات ناشران شهرستاني از جمله استان يزد ،مشكل توزيع است به عبارتي؛ سازماني كه كتابهاي ناشران را توزيع كند در استان وجود ندارد.

وي مشكل ديگر ناشران شهرستاني را عدم سرمايه دانست.

مسرّت ادامه داد: همچنين مشكل ديگري كه چند سالي است گريبانگير ناشران شده، عدم خريد كتاب توسط وزارت ارشاد است به حدي كه در  سالهاي گذشته وزارت ارشاد 60 حداقل جلد از كتب ناشران استانها را خريداري مي كرد در حالي كه در دو سه سال اخير خريداري كتاب از ناشران قطع شده است. 

وي به تعدد مراكز تصميم گيري دربارۀ نشر  و مجوز كتاب به عنوان مشكل ديگر ناشران اشاره كرد و افزود: يك ناشر شهرستاني بايستي هم از ادارۀ ارشاد شهرستان و هم از ارشاد تهران مجوّز بگيرد.

اين نويسنده با اشاره به گراني كاغذ، فيلم و زينك و خدمات چاپ گفت: بدين دليل ناشران شهرستاني ناچار هستند كتاب را با سرمايۀ مؤلّف چاپ كنند.

وي تصريح كرد: هركدام از اين مشكلات از جلوي پاي ناشران برداشته شود ،يك راه حلي براي رفع مشكلات ناشران محسوب مي شود به طوري كه خريد كتاب و سوبسيد براي كاغذ مي تواند در اين راستا راهگشا باشد.

وي ادامه داد: اگر نهاد كتابخانه ها كتاب هاي ناشران را براي كتابخانه هاي عمومي اين نهاد خريداري كند، ناشران نيز با آرامش بيشتري مي توانند كتاب هايشان را منتشر كنند.

مسرّت با اشاره به رابطه كاهش كتابخواني و نشر كتاب اضافه كرد: از سوي ديگر با توجّه به گران شدن قيمت كتاب، مطالعه در جامعه وجود ندارد و همين موضوع نيز مزيد بر آن شده است چراكه زماني كه قيمت كتاب 1500 توماني به 15 هزارتومان افزايش يابد ،رغبت به مطالعه هم كاهش مي يابد و کتاب از سبد کالاهای ضروری حذف می شود.

وي عدم خريد كتاب از سوي ارشاد براي كتابخانه هاي اين سازمان و روزآمد نبودن كتاب ها را از ديگر مشكلات عنوان كرد. 

وي با اشاره به مشكلات اقتصادي در جامعه نيز گفت: زماني كه كتاب از سبد كالايي مردم بنا به دلايل اقتصادي حذف شود، خود به خود مطالعه نيز حذف مي شود چراكه مايحتاج زندگي مردم ضروري تر از خريد كتاب و مطالعه آن است.

اين نويسنده يزدي، روزآمد كردن كتب كتابخانه ها، ارزان شدن كتاب، برپايي نمايشگاه هاي كتاب با تخفيف مناسب و كتاب هاي مناسب، به روز و كتاب هايي را كه طالب زيادي داشته باشد ، از جمله راهكارهاي افزايش كتابخواني برشمرد.

 

 

از چهره هاي شناخته شده در حوزه هاي ادبيات، حكمت، فلسفه، كلام و حافظ شناسي به شمار مي آيد. اصغر دادبه سال 25 در شهر يزد ديده به جهان گشود. وي در زمينه ادبيات از محضر استاداني همچون مرحوم اميرحسن يزدگردي بهره مند شده و در زمينه فلسفه اسلامي نيز از محضر استاداني چون مرحوم جواد مصلح، شهيدمطهري و... و در فلسفه غرب هم از استاداني چون دکتر صديقي و اميرحسين آريان پور بهره برده است. دادبه علاوه بر اين يکي از حافظ شناسان برجسته کشور به شمار مي آيد و از سال 1378 مديريت گروه ادبيات دايره المعارف بزرگ اسلامي را به عهده داشته است. وي در سال ۸۱ به عنوان چهره ماندگار درعرصه ادبيات عرفاني و فلسفه اسلامي معرفي شد. او مولف حدود 300 مقاله فلسفي، عرفاني، کلامي، ادبي در دايره المعارف ها، مجلات دانشگاهي و مجلات غيردانشگاهي است

 
 

     اکنون که پس از سال ها یک یزدی آن هم از نوع علاقمند و تحصیل کرده در زمینۀ معماری ،در سرنشینی سازمان میراث فرهنگی استان یزد قرار گرفته است ،به عنوان یک یزدی دوستدار میراث فرهنگی یزد ،چند نکته با ایشان در میان گذاشته می شود.امّید که مقبول افتد.

1 – هویّت بخشی به بافت کهن و تاریخی استان یزد به عنوان نشانه و سند هویّتی این دیار باز مانده از تاریخ.

2 – پیشگیری ازویرانه سازی : آثار ، بناها و بافت تاریخی استان یزد.

3 – برقرای پیوند و اشتراک نظر با سازمان های مردم نهاد ( سمن) پشتی بان میراث فرهنگی به عنوان بازوهای حفظ و نگهداری شهر کهن یزد.

4 – تعامل و هم اندیشی با سازمان های فرهنگی وعمرانی مدیریّت شهری مانند شهرداری، سازمان نظام مهندسی ،بویژه شهرداری ناحیۀ تاریخی.

 5 – توزیع و فروش انبوه کتاب های ارزنده ای  که از سوی میراث فرهنگی استان یزد در این ده ساله چاپ شده و در انبار میراث فرهنگی یزد جاخوش کرده است.

6 – اعتلاء و شکوفایی جایگاه سازمان میراث فرهنگی یزد به عنوان تنها سازمان حامی یزد ، یادگار تاریخ.

7 – تشویق نویسندگانی که در حوزه های فرهنگی وابسته به هدف ها و وظیفه های سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان یزد قلم می زنند و پشتی بانی از چاپ و خرید آثار آنان.

8 – برگزاری همایش و نشست هایی درجهت شناسایی و ارجمندی میراث معنوی ، معماری ، آثار تاریخی و بزرگان معماری یزد ( بویژه استاد محمّد کریم پیرنیا).

9 – بهره وری ازنظرات کارشناسی استادان دانشگاه ها ، صاحب نظران ، نخبگان و معماران یزدی برای رسیدن به هدف نهایی شهر آرمانی یزد.

10 – تشویق  وحمایت از سرمایه گذارانی که مایل به بازسازی بناهای کهن در جهت کاربری دوباره و یا جدید آنان هستند.

11 -  شناسایی برخی ازبنا های تاریخی ناشناس که واجد ثبت در فهرست آثار کشوری هستند.

 12- توجّه به برخی از بناها که ظاهرأ در ردیف آثار تاریخی نیستند، امّا در حقیقت جزء شاهکارهای معماری استان یزد هستند ، مانند برخی حمّام ها و آسیاب ها و غیره.

13- تقویّت بنیۀ علمی و پژوهشی میراث فرهنگی یزد.

14- احیاء پایگاه میراث فرهنگی یزد.